سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : CASE REPORT: CELLULAR THERAPY TREATMENT IN CHRONIC WOUND OF PATIENTS WITH CREST SYNDROME

ناشر : Galoa

DOI کد :

10.19146/pibic-2017-78039

سال انتشار : 2017

نویسنده : Bianca Prado Patrús, Carolina Caliári Oliveira, Paula Tavares Colpas, Paulo C. M. Alves, Isadora F. Custódio, Maria Beatriz Puzzi, Mariana Bergman

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.19146/pibic-2017-78039},
  url = {http://dx.doi.org/10.19146/pibic-2017-78039},
  year = 2017,
  publisher = {Galoa},
  pages = {},
  author = {Bianca Prado Patrús, Carolina Caliári Oliveira, Paula Tavares Colpas, Paulo C. M. Alves, Isadora F. Custódio, Maria Beatriz Puzzi, Mariana Bergman},
  title = {CASE REPORT: CELLULAR THERAPY TREATMENT IN CHRONIC WOUND OF PATIENTS WITH CREST SYNDROME}
}
TY - DATA
DO - 10.19146/pibic-2017-78039
UR - http://dx.doi.org/10.19146/pibic-2017-78039
TI - CASE REPORT: CELLULAR THERAPY TREATMENT IN CHRONIC WOUND OF PATIENTS WITH CREST SYNDROME
PY - 2017
PB - Galoa
SP - 
AU -Bianca Prado Patrús, Carolina Caliári Oliveira, Paula Tavares Colpas, Paulo C. M. Alves, Isadora F. Custódio, Maria Beatriz Puzzi, Mariana Bergman
Bianca Prado Patrús, Carolina Caliári Oliveira, Paula Tavares Colpas, Paulo C. M. Alves, Isadora F. Custódio, Maria Beatriz Puzzi, Mariana Bergman, T. (2017). CASE REPORT: CELLULAR THERAPY TREATMENT IN CHRONIC WOUND OF PATIENTS WITH CREST SYNDROME. doi:10.19146/pibic-2017-78039
“CASE REPORT: CELLULAR THERAPY TREATMENT IN CHRONIC WOUND OF PATIENTS WITH CREST SYNDROME.” (2017) - Author: Bianca Prado Patrús, Carolina Caliári Oliveira, Paula Tavares Colpas, Paulo C. M. Alves, Isadora F. Custódio, Maria Beatriz Puzzi, Mariana Bergman