سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Genomic analysis of adult Burkitt lymphoma

ISSN کد : 0006-4971, 1528-0020

ناشر : American Society of Hematology

DOI کد :

10.1182/blood-2017-09-805820

صفحه : 1871-1871

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1182/blood-2017-09-805820},
  url = {http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-09-805820},
  year = 2017,
  publisher = {American Society of Hematology},
  pages = {10.1182/blood-2017-09-805820},
  author = {},
  title = {Genomic analysis of adult Burkitt lymphoma}
}
TY - DATA
DO - 10.1182/blood-2017-09-805820
UR - http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-09-805820
TI - Genomic analysis of adult Burkitt lymphoma
PY - 2017
PB - American Society of Hematology
SP - 10.1182/blood-2017-09-805820
AU -
, T. (2017). Genomic analysis of adult Burkitt lymphoma. doi:10.1182/blood-2017-09-805820
“Genomic analysis of adult Burkitt lymphoma.” (2017), Page: 1871-1871