سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Atypical monoblasts with micronuclei

ISSN کد : 0006-4971, 1528-0020

ناشر : American Society of Hematology

DOI کد :

10.1182/blood-2017-07-795542

صفحه : 1958-1958

سال انتشار : 2017

نویسنده : Sylvie Bouvier, Mélanie Martin

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1182/blood-2017-07-795542},
  url = {http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-07-795542},
  year = 2017,
  publisher = {American Society of Hematology},
  pages = {10.1182/blood-2017-07-795542},
  author = {Sylvie Bouvier, Mélanie Martin},
  title = {Atypical monoblasts with micronuclei}
}
TY - DATA
DO - 10.1182/blood-2017-07-795542
UR - http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-07-795542
TI - Atypical monoblasts with micronuclei
PY - 2017
PB - American Society of Hematology
SP - 10.1182/blood-2017-07-795542
AU -Sylvie Bouvier, Mélanie Martin
Sylvie Bouvier, Mélanie Martin, T. (2017). Atypical monoblasts with micronuclei. doi:10.1182/blood-2017-07-795542
“Atypical monoblasts with micronuclei.” (2017) - Author: Sylvie Bouvier, Mélanie Martin, Page: 1958-1958