سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Twins actin’ differently

ISSN کد : 0006-4971, 1528-0020

ناشر : American Society of Hematology

DOI کد :

10.1182/blood-2017-08-799767

صفحه : 1688-1689

سال انتشار : 2017

نویسنده : Renhao Li

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1182/blood-2017-08-799767},
  url = {http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-08-799767},
  year = 2017,
  publisher = {American Society of Hematology},
  pages = {10.1182/blood-2017-08-799767},
  author = {Renhao Li},
  title = {Twins actin’ differently}
}
TY - DATA
DO - 10.1182/blood-2017-08-799767
UR - http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-08-799767
TI - Twins actin’ differently
PY - 2017
PB - American Society of Hematology
SP - 10.1182/blood-2017-08-799767
AU -Renhao Li
Renhao Li, T. (2017). Twins actin’ differently. doi:10.1182/blood-2017-08-799767
“Twins actin’ differently.” (2017) - Author: Renhao Li, Page: 1688-1689