سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Refractory Chronic Rhinosinusitis: A new Rhinological Disease

ISSN کد : 2474-7556

ناشر : Juniper Publishers

DOI کد :

10.19080/gjo.2017.04.555637

سال انتشار : 2017

نویسنده : Mohannad Al-Qudah

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.19080/gjo.2017.04.555637},
  url = {http://dx.doi.org/10.19080/gjo.2017.04.555637},
  year = 2017,
  publisher = {Juniper Publishers},
  pages = {},
  author = {Mohannad Al-Qudah},
  title = {Refractory Chronic Rhinosinusitis: A new Rhinological Disease}
}
TY - DATA
DO - 10.19080/gjo.2017.04.555637
UR - http://dx.doi.org/10.19080/gjo.2017.04.555637
TI - Refractory Chronic Rhinosinusitis: A new Rhinological Disease
PY - 2017
PB - Juniper Publishers
SP - 
AU -Mohannad Al-Qudah
Mohannad Al-Qudah, T. (2017). Refractory Chronic Rhinosinusitis: A new Rhinological Disease. doi:10.19080/gjo.2017.04.555637
“Refractory Chronic Rhinosinusitis: A new Rhinological Disease.” (2017) - Author: Mohannad Al-Qudah