سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Editorial introductions

ISSN کد : 1752-296X

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/med.0000000000000364

صفحه : v-vi

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/med.0000000000000364},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/med.0000000000000364},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/med.0000000000000364},
  author = {},
  title = {Editorial introductions}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/med.0000000000000364
UR - http://dx.doi.org/10.1097/med.0000000000000364
TI - Editorial introductions
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/med.0000000000000364
AU -
, T. (2017). Editorial introductions. doi:10.1097/med.0000000000000364
“Editorial introductions.” (2017), Page: v-vi