سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Mathematical modeling of gonadotropin-releasing hormone signaling

ISSN کد : 0303-7207

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.mce.2017.09.034

سال انتشار : 2017

نویسنده : George Fink

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.mce.2017.09.034},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.mce.2017.09.034},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {George Fink},
  title = {Mathematical modeling of gonadotropin-releasing hormone signaling}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.mce.2017.09.034
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.mce.2017.09.034
TI - Mathematical modeling of gonadotropin-releasing hormone signaling
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -George Fink
George Fink, T. (2017). Mathematical modeling of gonadotropin-releasing hormone signaling. doi:10.1016/j.mce.2017.09.034
“Mathematical modeling of gonadotropin-releasing hormone signaling.” (2017) - Author: George Fink