سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Erratum

ISSN کد : 1179-5514, 1179-5514

ناشر : SAGE Publications

DOI کد :

10.1177/1179551417722086

صفحه : 117955141772208

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1177/1179551417722086},
  url = {http://dx.doi.org/10.1177/1179551417722086},
  year = 2017,
  publisher = {SAGE Publications},
  pages = {10.1177/1179551417722086},
  author = {},
  title = {Erratum}
}
TY - DATA
DO - 10.1177/1179551417722086
UR - http://dx.doi.org/10.1177/1179551417722086
TI - Erratum
PY - 2017
PB - SAGE Publications
SP - 10.1177/1179551417722086
AU -
, T. (2017). Erratum. doi:10.1177/1179551417722086
“Erratum.” (2017), Page: 117955141772208