سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Ceramides – Lipotoxic Inducers of Metabolic Disorders

ISSN کد : 1043-2760

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.tem.2017.09.005

سال انتشار : 2017

نویسنده : Bhagirath Chaurasia, Scott A. Summers

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.tem.2017.09.005},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.tem.2017.09.005},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Bhagirath Chaurasia, Scott A. Summers},
  title = {Ceramides – Lipotoxic Inducers of Metabolic Disorders}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.tem.2017.09.005
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.tem.2017.09.005
TI - Ceramides – Lipotoxic Inducers of Metabolic Disorders
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Bhagirath Chaurasia, Scott A. Summers
Bhagirath Chaurasia, Scott A. Summers, T. (2017). Ceramides – Lipotoxic Inducers of Metabolic Disorders. doi:10.1016/j.tem.2017.09.005
“Ceramides – Lipotoxic Inducers of Metabolic Disorders.” (2017) - Author: Bhagirath Chaurasia, Scott A. Summers