سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : The clandestine organs of the endocrine system

ISSN کد : 0016-6480

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.ygcen.2017.08.017

سال انتشار : 2017

نویسنده : Natàlia Garcia-Reyero

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.ygcen.2017.08.017},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.ygcen.2017.08.017},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Natàlia Garcia-Reyero},
  title = {The clandestine organs of the endocrine system}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.ygcen.2017.08.017
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.ygcen.2017.08.017
TI - The clandestine organs of the endocrine system
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Natàlia Garcia-Reyero
Natàlia Garcia-Reyero, T. (2017). The clandestine organs of the endocrine system. doi:10.1016/j.ygcen.2017.08.017
“The clandestine organs of the endocrine system.” (2017) - Author: Natàlia Garcia-Reyero