سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Small bowel obstruction after transoral robotic surgery

ISSN کد : 1043-3074

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1002/hed.24989

سال انتشار : 2017

نویسنده : Joseph McClellan, Virginie Achim, Daniel Clayburgh

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1002/hed.24989},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/hed.24989},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {Joseph McClellan, Virginie Achim, Daniel Clayburgh},
  title = {Small bowel obstruction after transoral robotic surgery}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/hed.24989
UR - http://dx.doi.org/10.1002/hed.24989
TI - Small bowel obstruction after transoral robotic surgery
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -Joseph McClellan, Virginie Achim, Daniel Clayburgh
Joseph McClellan, Virginie Achim, Daniel Clayburgh, T. (2017). Small bowel obstruction after transoral robotic surgery. doi:10.1002/hed.24989
“Small bowel obstruction after transoral robotic surgery.” (2017) - Author: Joseph McClellan, Virginie Achim, Daniel Clayburgh