سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Quantitative Whole-mount Immunofluorescence Analysis of Cardiac Progenitor Populations in Mouse Embryos

ISSN کد : 1940-087X

ناشر : MyJove Corporation

DOI کد :

10.3791/56446

سال انتشار : 2017

نویسنده : Evan Bardot, Nikos Tzavaras, Deanna L. Benson, Nicole C. Dubois

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.3791/56446},
  url = {http://dx.doi.org/10.3791/56446},
  year = 2017,
  publisher = {MyJove Corporation},
  pages = {},
  author = {Evan Bardot, Nikos Tzavaras, Deanna L. Benson, Nicole C. Dubois},
  title = {Quantitative Whole-mount Immunofluorescence Analysis of Cardiac Progenitor Populations in Mouse Embryos}
}
TY - DATA
DO - 10.3791/56446
UR - http://dx.doi.org/10.3791/56446
TI - Quantitative Whole-mount Immunofluorescence Analysis of Cardiac Progenitor Populations in Mouse Embryos
PY - 2017
PB - MyJove Corporation
SP - 
AU -Evan Bardot, Nikos Tzavaras, Deanna L. Benson, Nicole C. Dubois
Evan Bardot, Nikos Tzavaras, Deanna L. Benson, Nicole C. Dubois, T. (2017). Quantitative Whole-mount Immunofluorescence Analysis of Cardiac Progenitor Populations in Mouse Embryos. doi:10.3791/56446
“Quantitative Whole-mount Immunofluorescence Analysis of Cardiac Progenitor Populations in Mouse Embryos.” (2017) - Author: Evan Bardot, Nikos Tzavaras, Deanna L. Benson, Nicole C. Dubois